Laajennettujen valiokuntien tapaamiset

LAUANTAINA 22.10. (sekä tarvittaessa sunnuntaina 23.10.)

Partiotoimintaa ja lippukuntien tasalaatuista tukemista Suomessa kehitetään ja suunnitellaan laajennettujen valiokuntien tapaamisissa kaksi kertaa vuodessa. Laajennettu valiokunta sopii toiminnanalan sisäisistä piirien ja keskusjärjestön yhteisistä tavoitteista ja työnjaosta.

Laajennettuihin valiokuntiin (aluevaliokunta, kasvatusvaliokunta, vapaaehtoistuen valiokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta, kansainvälisten yhteyksien valiokunta ja yhteiskuntasuhteiden valiokunta) osallistuvat Suomen Partiolaisten luottamushenkilöinä toimivat valiokuntien jäsenet sekä partiopiirien nimeämät edustajat. Keskusjärjestön valiokunta valmistelee puheenjohtajansa johdolla laajennettujen valiokuntien kokoukset ja huolehtii siitä, että laajennetun valiokunnan käsittelyn tulokset toteutuvat toiminnanalalla.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tämän linkin takaa. 

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Kokoukset, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ruoka, Hygienia, Lepo ja yöpyminen

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa