Lounais-Suomen Partiopiirin kevätkokous

 LOUNAIS-SUOMENPARTIOPIIRI RY

KEVÄTKOKOUS 2022


sunnuntaina 3.4.2022 klo 12.00Teams /Turun partiotoimisto


Vallitsevan epävarman koronatilanteen vuoksi piirihallitus on päättänyttoteuttaa piirin kevätkokouksen etä­toteutuksena. Fyysisenä kokouspaikkanatoimii Turun partiotoimisto, jonne kokoontuvat kokouksen järjestäjät.Kokousedustajat voivat osallistua kokoukseen turval­lisesti esimerkiksi omaltakololta tai mistä tahansa, kunhan käytettävissä on tietokone, tabletti taiälypuhelin sekä verkkoyhteys.


Kokousedustajien ilmoittaminen

Piirihallitus onlisäksi päättänyt, että jokaisen lippukunnan tulee, erikseen lippukuntiinlähetettävän ohjeen mukaan, toimittaa kokousedustajiensa valtakirja sähköisesti27.03.2022 mennessä.
Erillinen ohje jakokousmateriaalit toimitetaan sähköisesti lippukunnan johtokolmikolle viikon 11 aikana. 


Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n mukaiset asiat

Kevätkokouksentehtävänä on:

-       Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

-       Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

-       Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

-       Valita neljä ääntenlaskijaa.

-        Vahvistaa toimintakertomus jatilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin

hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

-       Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.

-        Valita edustajat SuomenPartiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin

-       Käsitellähallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Lisäksi kokouksessa

- päätetään vaalitoimikunnan asettamisesta, toimeksiannosta,henkilöiden lukumäärästä ja valitaan toimikunnan jäsenet

- hyväksytään piirihallituksen mahdollisesti esittämäjulkilausuma

- kuullaan katsauspiirin kehityssuunnitelmista  
- käsitellään sääntömuutosesitysliittyen etäosallistumiseen myös ei-poikkeusaikana.


Äänioikeus

Piirin kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi äänija lisäksi yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50:tä jäsenmaksunkokousta edeltävän heinäkuun loppuun mennessä maksanutta jäsentä kohden. Edustajikseen piirinkokouksiin varsinaiset jäsenet valitsevat korkeintaan vuodeksi kerrallaan äänimääräänsävastaavan määrän edustajia. Lisäksi valitaan kullekin edustajallevaraedustajat. Edustajiksi ja varaedustajiksi tulee valita kyseisenjäsenyhdistyksen 15 vuotta täyttäneitä jäseniä. Edustaja ei voi valtuuttaatoista henkilöä tilalleen.


Tervetuloa,

Piirihallitus