Partion iltateet: Kestävästi partiossa

Partiolainen hillitsee ilmastonmuutosta ja meillä on yhteinen tavoite hiilineutraalista partiosta 2030 mennessä. Aika kunnianhimoista, mutta onneksi myös mahdollista! Tule iltateelle kuulemaan lisää kestävämmästä lippukunta-arjesta sekä Kestävästi partiossa –tunnuksessa. Millaisilla arjen teoilla lippukunnan toiminnasta voidaan tehdä aidosti kestävämpää ja mitkä toimenpiteet ovat oikeasti vaikuttavia? Iltateen jälkeen sinulla on tarvittavat taidot lippukunnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä toiminnan muuttamiseen ekologisemmaksi.  

Lisäksi teemme pienen kurkistuksen kestävämpiin tapahtumiin uuden tapahtumaohjeen muodossa.  

Lisätietoja: Annika Stubbe, annika.stubbe@scout.fi  

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI5ZjhmYmEtZDcxNi00YjY5LWE1M2EtYzFiMjA0OGYyZGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d