Partion iltateet: Uudet aikuiset mukaan ja viihtymään!

Uuden harrastuksen aloittaminen aikuisena voi olla ihan yhtä jännittävää kuin vaikkapa uudessa työpaikassa aloittaminen. Useammat käsiparit ovat kuitenkin tervetulleita apuun lähes joka lippukuntaan. Miten siis saada uusia aikuisia sekä liittymään mukaan että viihtymään mukana? Tällä iltateellä puhutaan uusien aikuisten mukaan ottamisesta, heidän partiopolkunsa ensimmäisten askelten sujuvoittamisesta sekä tutustutaan uusien aikuisen materiaaleihin ja vinkkeihin.   

Lisätietoa: Sarita Murtojärvi, sarita.murtojarvi@partio.fi   

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk5YjZiOTAtODgzMS00ZmRhLWJhMjktZTlhMzkyYmE2MDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d