PP- Johtokolmikkokoulutus #8

Johtokolmikkokoulutus on priiman alueen tilauskoulutus, joka sisältää erilliset lippukunnanjohtaja-, pestijohtaja- ja ohjelmajohtajakoulutukset. Koulutus on avoin kaikille.

Johtokolmikkokoulutus on tarkoitettu käytäväksi partiojohtajaperuskurssin jälkeen. Osa koulutuksesta toteutetaan kaikkien kolmen kurssin kanssa yhdessä, osa pestinmukaiseen ryhmiin jakautuneena. Kurssi sisältää kurssiviikonlopun lisäksi muutaman ennakkotehtävän.

Kurssista saa 2 opintopistettä, jotka kelpaavat monissa oppilaitoksissa. Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Lippukunnanjohtajakoulutus antaa tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Se sopii lippukunnanjohtajille ja hallituksessa toimiville aikuisille. Koulutus syventää taitoja aikuisten johtamisessa sekä auttaa ymmärtämään lippukuntaa yhdistyksenä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutus antaa tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisessa.

Pestijohtajakoulutus antaa tietoa johtajapestissä tai muussa tehtävässä toimivien tukemisessa. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää pestaamista ja soveltaa osaamisen tunnistamista. Koulutuksessa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen.

Pitkänmatkalaiset voivat saapua jo perjantaina. Koulutus alkaa lauantaina aamulla klo 9.00.

Kohderyhmä: Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pesteissä toimivat tai niistä kiinnostuneet, lippukunnan hallituksen jäsenet sekä ikäkausivastaavat.
Hinta: 60€
Järjestäjä: Koulutusryhmä
Lisätiedot: Saija Kivelä, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: 14.8.