PP- Kevätkokous

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokous pidetään lauantaina 6.6.2020 klo 13.00 Kokkolan seurakuntakeskuksen alasalissa (Läntinen Kirkkokatu 17).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 4 määräämät asiat sekä sääntömuutosesitys. Sääntömuutoksessa piirihallituksen kaikki jäsenet valittaisiin jatkossa yhtä aikaa piirihallitukseen, yksittäisten henkilöiden sijaan piirin tilintarkastajiksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö ja lisäksi päätetään muista tarvittavista muutoksista.

Valtakirjojen tarkastus klo 12.15 alkaen kokouspaikalla. Kahvitus klo 12.00-13.00. Kahvitarjoilun vuoksi kevätkokoukseen on ilmoittauduttava 1.6. mennessä tapahtumakalenterin kautta.

Kokousmateriaali lähetetään lippukunnanjohtajille sekä löytyy lähempänä kokousajankohtaa piirin-vuosikokoukset -sivulta.

Kokoukseen osallistuminen
Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Lippukunta päättää kokouksessaan ääntensä käyttäjät ja yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat vahvistavat valtakirjan oikeaksi. Nimenkirjoittajien muutoksen voi tehdä paperisella lomakkeella tai sähköisesti.


Poikkeustilan vuoksi rajoitetaan kokoukseen osallistujien määrä minimiin, joten Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus päätti käyttää poikkeuslakia: Yhdistyslain 25§:n 1 momentista ja säännöistä poiketen sallitaan, että asiamies (edustaja) voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kevätkokous 2020 toteutetaan poikkeuslain pykälän antamalla oikeutuksella ohittaa piirin säännöissä olevat rajoitukset henkilön käyttämään äänimäärään ja edustettavien lippukuntien määrään. Poikkeuslain nojalla yksi henkilö voi käyttää enemmän kuin kolme ääntä ja voi edustaa useampaa lippukuntaa kuin säännöissä määrätään.

Kokoukseen kutsutaan läsnäolevaksi vain A-jäsenten viralliset edustajat. Yksi edustaja per lippukunta. Kokouksen virallisiksi edustajiksi luetaan vain läsnä olevat edustajat. Edustajia pyydetään huomioimaan poikkeusajan ohjeistus, eikä myöskään saavuta sairaana kokoukseen.

Kokous striimataan Pohjanmaan Partiolaisten Youtube-kanavalla ja kokouksen jälkeen on myös mahdollista katsoa se sieltä tallenteena. Kokouksen striimauksesta tiedotetaan piirin viestimissä. Striimiä voi seurata esim. puhelimella tai tietokoneella.

Tervetuloa!
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus

Kohderyhmä: Lippukuntien edustajat
Järjestäjä: Piirihallitus
Lisätietoja: Heidi Männistö, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: 1.6.