PP- Partiojohtajaperuskurssi #35 – PERUTTU

Huom. Kurssi on peruttu!

1-osa 08. - 10.10. Esantupa, Lapua
2-osa 26. - 28.11. Esantupa, Lapua

Kaksikielinen partiojohtajaperuskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa.  Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä, tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Pj-peruskurssit ovat leirimuotoisia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

Huom. Tällä kaksikielisellä kurssilla on pystyttävä seuraamaan koulutusta kummallakin kotimaisella kielellä (suomi/ruotsi). Toista kieltä ei tarvitse osata puhua, mutta kummalla tahansa kielellä tapahtuvia keskusteluita olisi kyettävä seuraamaan. Joitakin keskeisiä asioita/asiasanoja annetaan molemmilla kielillä ja tarvittaessa saa kysyä selvennyksiä tutummalla kielellä. Kurssilla tarkoituksena on kuitenkin, että kussakin koulutuksessa koulutetaan molemmilla kielillä limittäin, eli kaikkea ei sanota kahteen kertaan.

Johtamistehtävän tarkoituksena on harjoitella vastuullisena johtajana toimimista lippukunnalle tyypillisessä tapahtumassa lippukuntasi kokeneen partiojohtajan sekä oman kurssiluotsisi ohjauksessa. Ennen kurssia keskustele lpkj:si kanssa mitä, missä ja milloin tapahtuu. Pohdi tapahtuman aikataulutusta, tavoitteita ja kokonaistyömäärää. Suurimman suunnittelutyön tulisi alkaa vasta kurssin ensimmäisen osan tai koko kurssin jälkeen, koska kurssilla koulutetaan harjoituksessa hyödynnettäviä taitoja.

Johtamisharjoituksenasi voit järjestää lähes mitä tahansa (tyypillisimmillään esimerkiksi retki, koulutustilaisuus, leiri tai sen osa, lpk:n partiotaitokilpailut, vaellus, majakka, sepeli tai palvelutempaus) ja sen voi järjestää yksin, kaksin tai kolmisin riippuen tehtävän vaativuudesta. Harjoituksessa on tärkeää, että se on sopivan haastava ja kehittävä taitotasoosi nähden, antaa sinulle jotakin uutta ja pääset johtamaan ryhmää, jossa on muita aikuisia.

Erilaisten perinteisten lippukuntajuhlien (Yrjönpäivä-, puurojuhla jne.) järjestämistä johtamisharjoituksena ei kuitenkaan suositella, koska usein sellaisen kaava on vuodesta toiseen sama ja kaikille tuttu, jolloin sellainen ei ole erityisen haasteellinen suunnitella tai järjestää, eikä juhlan kesto ole yleensä tarpeeksi pitkä harjoituksen oppimistavoitteisiin nähden.

PJ-peruskurssilla tehdään ensiavun taitotasotesti, jolla varmistamme kurssilaisen ensiaputaidot (EA1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot). Mikäli testiä ei läpäise, saa ensiapuun liittyviä lisätehtäviä ennen kuin kurssin pääsee läpi.

Suositeltavaa on, että kurssilainen ilmoittautuu itse sovittuaan asiasta lippukuntansa pestijohtajan kanssa. Kurssille mahtuu 20 kurssilaista. Ilmoittautumisen jälkeen kouluttajat päättävät kurssille pääsevien määrän per ilmoittautunut lippukunta. Lisätietoja kurssien täyttäminen ja peruminen -kohdasta.

PJ-peruskurssin ikäraja on 18 vuotta eli kurssille voi osallistua sinä vuonna kun täyttää 18. Kurssille voi osallistua myös, mikäli pesti lippukunnassa vaatii partiojohtajaperuskoulutusta ja koulutettava on täyttänyt 17 vuotta ennen kurssin alkua. Alaikäisiltä kurssilaisilta vaaditaan ilmoittautumisen yhteydessä selvitys pestistä, jonka vuoksi hän osallistuu kurssille. Partiojohtajan valtakirjan voi saada vasta kun on täyttänyt 18 vuotta.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen ja Finlands Svenska Scouter r.f:n kanssa. Kurssin suoritettuaan saa opintopisteytetyn todistuksen (7 op).

Tapahtumalla on käytössä Helppo Tulla -tunnus eli valmius huomioida osallistujien tarpeet seuraavien osa-alueiden osalta: Hyvä olla, ruoka, lepo, yöpyminen, hygienia,  ohjelma ja katsomus. Lisätietoa löytyy osoitteesta partio.fi/helppotulla


Kohderyhmä:
Vuoden 2021 aikana 18 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat partiolaiset
Hinta: 100€
Järjestäjä: Partiojohtajakoulutusjaosto
VIP: 15.9.