SP Moninaisuuspäivät

Moninaisuuspäivien ohjelma

Lauantai 10.4.2021

9.30-11.30 Kaikki mukaan –koulutus

Vinkkejä ja toimintamenetelmiä vilkkaiden lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Sunnuntaina järjestetään myös Kaikki mukaan -kouluttajakoulutus. Lue lisää Kaikki mukaan -koulutuksesta.
 
TAUKO

12.00-15.00 Kulttuurinen sensitiivisyys ja antirasismi
Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja:
•    Rasismi ilmiönä
•    Rasismin tunnistaminen
•    Valkoisuus ja ei-valkoisuus, omien etuoikeuksien tarkastelu
•    Antirasistinen työote keinona vähentää syrjintää

Teemoja käsitellään asiantuntijapuheenvuorojen, keskustelun ja harjoitteiden avulla. Teemoja lähestytään koulutuksen osallistujien kysymyksistä ja tarpeista käsin. Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien osaamista antirasistisesta lähestymistavasta sekä antaa valmiuksia soveltaa oppeja omassa toiminnassaan.

TAUKO

15.30-17.30 Normikriittisyys
“Kaikkihan ovat käyneet huussissa. Kyllähän sitä nyt yhteen rinkkaan on aina varaa. No pojat nyt on poikia.” Normit ovat ajan myötä muodostuneita oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat tai minkälaisia heidän tulisi olla. Emme usein näe tai tunnista ympärillemme muodostuneita normeja, mutta ne vaikuttavat meihin päivittäin ohjaten ajatteluamme, sanomisiamme ja tekemiämme valintoja.

Koulutuksessa syvennytään normeihin ja normikriittisyyteen.

Sunnuntai 11.4.2021
Koko päivä: Monikulttuurinen Ohjaajakoulutus (MOK), HUOM! Ilmoittautuminen erikseen

Tai Moninaisuuspäivien ohjelmassa:

10.00-11.30 Fyysinen esteettömyys
Miten toimintaympäristön esteettömyys vaikuttaa partioharrastuksen tarjontaan? Onko tilojen toimimattomuus esteenä turvalliselle viikkotoiminnalle? Voiko esteellinen ympäristö vaikeuttaa partioharrastuksen aloittamista?

Tule mukaan vuorovaikutteiseen työpajaan keskustelemaan esteettömyysasioista. Käydään keskustelua, millaista tukea lippukunnissa kaivataan esteettömyysasioihin. Jaetaan onnistuneita ratkaisuja ja pääset pohtimaan epäkohtia. Saat tästä työpajasta kotiin viemiseksi vinkkejä, miten parantaa toimiympäristön turvallisuutta esteettömyyden näkökulmasta.

TAUKO

12.00-13.00 Kaikki mukaan –kouluttajakoulutus  
Vinkkejä ja toimintamenetelmiä vilkkaiden lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Lauantaina järjestetään myös Kaikki mukaan -koulutus. Lue lisää Kaikki mukaan -koulutuksesta.

LYHYT TAUKO

13.15-14.30 Sisujohtajatapaaminen
Sisujohtajatapaamisessa päivität tietosi sisupartiotoiminnasta ja moninaisuudesta partiossa sekä kuulet alan muita toimijoita.

14.30-14.45 Tapahtuman päätös

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 6.4.

Lisätietoja: Petra Valkonen, p. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi