Yhteistyön muotoja

Monta kumppanuuden muotoa

Kaikki yhteistyö peilataan yhteisten arvojen ja teemojen kautta. Elementtien avulla rakennamme yhdessä kumppanin kanssa mielekkään kokonaisuuden. Pääyhteistyö- ja yhteistyötasoilla rakennamme sisältöjä ja yhteistyön muotoja räätälöidysti.

PROJEKTIT
Partiotoiminta koostuu jatkuvasti erikokoisista leireistä sekä kehitys- ja koulutushankkeista, jotka tarjoavat oivia mahdollisuuksia sisällölliseen yhteistyöhön tai tukimuotoihin.

Esimerkkinä Johtajatulet-metsäseminaari.

ROYALTY-TUOTTEET
Voitte tukea partioliikettä lahjoittamalla osan tuotemyynnin tuotoista Suomen Partiolaisille. Voimme rakentaa tästä mielekkään ja näkyvän kampanjan.

Esimerkkinä #tasa-arvonnuotiolla-kampanja.

TAVARA- JA TUOTELAHJOITUKSET
Voimme hyödyntää toiminnassamme erilaisia tuotelahjoituksia ja näin alentaa kustannuksia, jotta voisimme taata mahdollisimman monelle mahdollisuuden harrastaa. Tervetulleita ovat esimerkiksi erilaiset retkeilyvarusteet, retkimuonat ja muut materiaalit, joita voidaan hyödyntää paikallisen partiotoiminnan järjestämisessä tai suuremmilla leireillä.

PRO BONO
Oman osaamisen tarjoaminen pro bono -tuella tarjoaa erinomaisen keinon tukea partiota ja jakaa omaa osaamista esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän, käännöspalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden alueilla.

TEE LAHJOITUS
Toteuta yhteiskuntavastuullisuutta ja tue partiotoimintaa tekemällä yleislahjoitus tai osoittamalla tukesi tiettyyn tarkoitukseen täällä.