Partion arvot

Partion päämäärä ja arvopohja

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden.

Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Yhteiskunnallisesti haluamme rakentaa rauhanomaisesti parempaa maailmaa Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti. Tutustu Hiilineutraali partio -tavoitteeseen täältä. Partio on kaikille avointa, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta toimintaa.

Partiolaisen ihanteena on

  • Kunnioittaa toista ihmistä
  • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • Olla luotettava
  • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • Kehittää itseään ihmisenä
  • Etsiä elämän totuutta

Kuva: Henna Tirkkonen