Partiolippukunnan tietosuojaohjeet

Toimintaohjeet

Tietosuoja-asetus tuo mukanaan joukon velvollisuuksia partiolle ja partiolippukunnille. Moni asia säilyy ennallaan. Tietosuoja-asetukseen tulisikin suhtautua mahdollisuutena kehittää toimintaa ja johtaa partiolippukuntaa vastuullisesti. Yksi keskeisimpiä muutoksia on osoitusvelvollisuus eli se, että partiolippukunta pystyy osoittamaan noudattavansa sekä tietosuojaperiaatteita että -asetusta.

Suomen Partiolaiset on tiivistänyt partiolippukuntien toimintaohjeet. Ohje on erityisen tärkeä johtokolmikoille ja jäsenrekisterinhoitajille, mutta myös muulle hallitukselle. Huomatkaa, että asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä, ei vain digitaalisia palveluja.

  • Tutustukaa tietosuojaperiaatteisiin, joita tulee noudatta kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.
  • Perehtykää tietosuoja-asetuksen keskeisiin käsitteisiin ja velvollisuuksiin.
  • Käykää läpi partiolippukunnan tehtävät ja sopikaa niihin liittyvät vastuut ja toteutusaikataulu 25.5.2018 mennessä.
  • Säilyttäkää (muokkaamanne partiolippukunnan tehtävät) dokumentti huolellisesti ja päivittäkää sitä säännöllisesti. Dokumentti on partiolippukunnan tapa huolehtia osoitusvelvollisuudestaan. Partiolippukunta voi sen avulla osoittaa, mitä riskejä se on tunnistanut henkilötietojen käsittelyssään ja millaisiin toimenpiteisiin se on alkanut riskien ja väärinkäytösten välttämiseksi.
  • Jos partiolainen tai hänen huoltajansa haluaa tietää, miten henkilötietoja käsitellään partiossa, pyytäkää häntä olemaan yhteydessä Suomen Partiolaisten asiakaspalveluun. Suomen Partiolaiset tukee esimerkiksi jäsenrekisterinhoitajia tietopyyntöihin vastaamisessa ja asioiden selvittämisessä.

Lue Partiolippukuntien tietosuojaohje kokonaisuudessaan.

Tietosuoja-asetus partiossa

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta partiossa ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Suomen Partiolaiset on julkaissut partiolippukunnille ohjeet ja työvälineet. Kaikki tietosuojaa ja -turvaa käsittelevä materiaali on julkaistu sivulla www.partio.fi/tietosuoja.