Kasvun treeniohjelmat

Kohti elinvoimaista lippukuntaa – hakekaa mukaan kasvun treeniohjelmaan!

Kasvun treeniohjelmat on uudenlainen tapa kehittää lippukunnan jäsenmäärää, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Helmikuussa 2021 starttaavat kasvun treeniohjelmat ja hakuaika niihin on alkanut!

Kasvun treeniohjelmissa keskitytään kuuden eri lippukuntaryhmän valmentamiseen juuri niille sopivin keinoin.

Ryhmien raja-arvot ovat

  • Isot 150-500 henkilöä
  • Keskikokoiset 80-149 henkilöä
  • Pienet alle 80 henkilöä

Alueiden kasvumahdollisuudet on arvioitu paikallisen partiopotentiaalin mukaan. Mikäli alueella alle yhdeksän prosenttia 7-22-vuotiaista on partiossa, alueella on suuri kasvumahdollisuus. Mikäli alueella yli yhdeksän prosenttia 7-22-vuotiaista on partiossa, alueella on maltillinen kasvumahdollisuus. Haku muiden lippukuntaryhmien treeniohjelmiin aukeavat myöhemmin – pysy kuulolla!

Treeniohjelman rakenne

Ensimmäisellä treenikerralla käydään yhdessä läpi treeniohjelman aikataulu ja eteneminen sekä tutustutaan mukana oleviin lippukuntiin, treeniohjelman vetäjään sekä kasvukummeihin. Lippukunnat tutustuvat omiin jäsentilastoihinsa ja kasvutyöhön yleisesti. Lippukunnat myös valmistautuvat seuraavaan treenikertaan, eli lippukunnan HaLi-työskentelyyn muun johtajiston ja kasvukummin kanssa.

Koko lippukunnan johtajisto tekee yhdessä kasvukummin kanssa HaLi-työkalua käyttäen kasvusuunnitelman. Työskentelyyn on hyvä varata noin puoli päivää.

Lippukunnat kokoontuvat esittelemään tekemänsä kasvusuunnitelmat toisilleen ja saavat muilta palautetta ja kehitysehdotuksia suunnitelmistaan. Kasvusuunnitelmia muokataan tarvittaessa. Lippukunnat valitsevat kasvukummien johdolla tärkeimmät kasvuteemat, joita käydään läpi 4. treenikerralla.

Lippukunnat valitsevat 3. treenikerralla kasvuun liittyvät teemat, joihin syvennytään yhdessä.

Lippukunnat perehtyvät yhdessä kasvukummien kanssa sen hetkiseen jäsentilanteeseensa, arvioivat kasvusuunnitelman siihenastista onnistumista ja laativat selkeät tehtävälistat tuleville kuukausille.

Lippukunnat käyvät yhdessä kasvukummin ja piirinsä kasvutyöntekijän tai -luottamushenkilön kanssa treeniohjelman sujumista ja kasvusuunnitelmat onnistumista sekä lippukunnassa tapahtuneita muutoksia. Piirin edustajan kanssa sovitaan siitä, kuka tukee lippukuntaa jatkossa ja millä tavoin.

Treeniohjelmaan osallistuminen

Lippukunnasta treeniohjelmaan osallistuu johtokolmikko ja yhteen kertaan lippukunnan koko johtajisto. Kasvun treeniohjelmaan sisältyy viisi treenikertaa ja päätöskeskustelu oman kasvukummin ja oman piirin lippukunta-asiantuntijoiden kanssa. Treenit järjestetään pääosin Teamsin kautta. Lippukunta sitoutuu osallistumaan jokaiseen treenikertaan – vähintään jonkun johtokolmikosta on oltava paikalla. Treeniohjelmaan kuuluu myös oma vertaisryhmä samaan ohjelmaan osallistuvien kanssa.

Ohjelmat aloitetaan seuraavilla ryhmillä 

  1. Isot lippukunnat isolla kasvumahdollisuudella: ti 2.2., la 20.2., ti 2.3., la 20.3., ti 18.5. Hae mukaan isojen lippukuntien treeniryhmään tästä. Ilmoittauduthan viimeistään 17.1.
  2. Keskikokoiset lippukunnat isolla kasvumahdollisuudella: ke 7.4., la 10.4., ke 21.4., la 24.4. ja ke 4.8.. Hae mukaan keskikokoisten lippukuntien treeniryhmään tästä. Ilmoittaudu viimeistään 21.3.

HUOM! Nyt haetaan myös kasvukummeja treeniohjelmiin.


Kuva: Juha Nurmi