Koulutusohjaajavaltuuksien haku

Koulutusohjaajavaltuudet haetaan SP:n koulutusryhmältä lähettämällä sähköpostia koulutusjohtajalle (heini.jokinen@partio.fi). Sähköpostissa tulee kertoa:

  • Henkilön nimi, jolle valtuuksia haetaan
  • Suoritetun KO-koulutuksen vuosi
  • Mahdollisemmat aiemmat koulutusohjaajakaudet
  • Mille ajalle valtuuksia haetaan.

Mikäli henkilö on toiminut haettavaa kautta edeltävät vuodet KO:na tulee viestistä selvitä, mitä henkilö on tehnyt pestissään edellis(t)en kausien aikana, jotta hakijan osaamisen voidaan katsoa kasvaneen kulune(id)en kausien aikana. Esimerkkejä osaamista kasvattavasta toiminnasta ovat osallistuminen Kohtaukseen, SP:n kevät- / syyspäiville tai muuhun vastaavaan tapahtumaan tai aktiivinen osallistuminen KO-verkoston työskentelyyn. Myös kouluttaminen KO-kurssilla tai Ko-Gilla on hyvä tapa kartuttaa omaa osaamistaan.

Mikäli hakijan kurssista on aikaa useampia vuosia ja välissä on taukoa koulutustoiminnasta, tulee viestistä käydä ilmi, kuinka piirissä on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi hakijan osaamisen päivittäminen.

Ellei hakemuksessa muuta määritetä, lähtökohtaisesti ensimmäisen kauden valtuudet myönnetään hakuajankohdasta laskien kolmannen joulukuun viimeiseen päivään, eli ensimmäinen kausi on kuluvan vuoden loppuun + kaksi täyttä kalenterivuotta. Jatkettavien kausien valtuudet myönnetään kahdeksi kokonaiseksi vuodeksi laskien edellisen kauden päättymisestä.

Koulutusryhmän vahvistettua hakijalle KO-valtuudet vapaaehtoistuen koordinaattori SP:n toimistolla merkitsee hakijalle KO-pestin-valtuudet Kuksaan.

Koulutusryhmän edustaja kuittaa sähköpostitse valtuudet vahvistetuiksi. Tämän jälkeen piiri voi luovuttaa uudelle koulutusohjaajalle koulutusohjaajan pestin tunnukseksi kolmiosaiset nappulat. Jos piirissä ei ole riittävästi nappuloita esim. koulutusohjaajien määrän lisääntyessä aiemmasta, ilmoittakaa asiasta hakemuksen yhteydessä, niin SP:n toimistolta toimitetaan nappulat piiritoimistollenne / muuhun sovittuun paikkaan.

Koulutusohjaajan kehittyminen pestissä

Koulutusohjaajan pesti on asiantuntijapesti, jossa omaa osaamistaan tulisi kehittää jatkuvasti aktiivisen osallistumisen ja tekemisen sekä kouluttautumisen kautta.