Saaristokipparikurssi

Suomen Partiolaisten Saaristokipparikurssi on tarkoitettu meripartiolaisille, joiden lippukuntien aluksilla liikutaan saaristoalueilla, mutta joiden kippareilla ei tarvitse olla avomeripätevyyttä. Kurssi ei ole vaihtoehtoinen SP:n Kipparikurssille, vaan molempien kurssien suorittaminen on mahdollista.

Saaristokipparikurssin edellytyksenä on 17 vuoden ikä, veneenohjaajakurssin suoritus tai vastaavat tiedot sekä riittävä käytännön purjehduskokemus. Saaristokipparikurssin tavoitteena on yhdessä förstikurssin kanssa antaa riittävät tiedot ja taidot partioaluksen päällikkönä toimimiseen saaristovesialueella. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan veneenohjaajakurssilla saatuja teoriatietoja.

Kurssiviikonlopun pääteemat ovat meripartioaluksen päällikkönä toimiminen, partiopurjehduksen järjestäminen sekä turvallinen liikkuminen saaristoalueilla painottuen erityisesti navigoimiseen.

Kurssin asema

Kurssin järjestelyvastuu on SP:n Meripartioryhmällä. Kurssi on partio-ohjelman mukaista taitokoulutusta. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ohjaajantodistuksen saamiseksi saaristovesialueelle.

Kurssin tavoitteet

Saaristokipparikurssin tavoitteena on yhdessä förstikurssin kanssa antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen partioaluksen päällikkönä saaristovesialueella. Saaristokipparikurssilla syvennetään ja laajennetaan veneenohjaajakurssilla saatuja yleisiä, merenkulullisia teoriatietoja.

Pääsyvaatimukset

Kurssille osallistuvan on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • 17 vuoden ikä
 • Veneenohjaajakurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot
 • Riittävä käytännön purjehduskokemus

Suorittamisperiaate

Kurssilla painotetaan teoriaosaamista ja se järjestetään yhden viikonlopun mittaisena.

Seuraavat koulutukset

Saaristokipparikurssin seuraavan toteutuksen ajankohdan voi tarkistaa SP:n tapahtumakalenterista.

 

Kurssin sisältö

Teoriaviikonloppujen aikana käsitellään seuraavat asiakokonaisuudet:

 1. Meripartio partiokasvatuksena, päällikön asema
 2. Ohjelma ja koulutus aluksella
 3. Muonitus, hygienia, ympäristö
 4. Kartat, projektiot, maapallon asteverkko
 5. Eksymä, eranto, sorto
 6. Suunnat, suuntimat, eksymätaulukko
 7. Sijoittajat, paikanmääritys
 8. Merenkulun turvalaitteet
 9. Kuivapurjehdusharjoitus
 10. Navigoinnin elektronisten apuvälineiden perusteet
 11. Ohjaus- ja kulkusäännöt, merilainsäädäntö
 12. Turvallisuus merellä, SP:n turvallisuusmääräykset
 13. Viestiliikenteen perusteet / Hätäradioliikenne
 14. Sääopin perusteet
 15. Veneiden rakenteet, varusteet ja huolto

Loppukoe

Kurssin jälkeen on loppukoe.

Todistus

Saaristokipparikurssista on mahdollista hakea koulutuksen suoritettuaan OK-opintokeskuksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Kurssin laajuus on 3 op. Lisätietoja opintopisteytetyistä todistuksista partiossa löytyy osoitteesta Opintopisteytetyt todistukset -sivulta.

 

Suomen Partiolaisten koulutustoimintaa tukee Agricola-opintokeskus.