Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksesta

Voisitko saada hyväksiluettua vaikkapa partiojohtajan peruskoulutuksen opinnoissasi?

Partion koulutuksista virallisen oppilaitoksen myöntämä todistus

Partiokoulutuksen osallistuja voi nyt saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Validointi on osa partion vastauksesta nuorisotakuuseen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä on kahdeksan tasoa. Tasojen avulla kuvataan oppimistuloksia, oppijan tietojen, taitojen ja pätevyyden syvyyttä. EQF on kehitetty helpottamaan Euroopan unionissa suoritettujen tutkintojen vertailua. Partiossa useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, nuorisoastetta tai AMK-tasoa ja käytössä ovat tasot 3-5. Vapaan sivistystyön koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia ja numerot ovatkin viitteellisiä.

Mitä hyötyä validoidusta todistuksesta on?

Opintopisteytetty todistus voi olla saajalleen monella tavalla hyödyllinen. Henkilötunnuksella varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen tapa on vapaa, mutta todistuksella voi korvata tarvittavia ammattiopintoja. Todistus voi olla arvokas myös työnhaussa. Opintopisteytetty todistus pitää hankkia koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koska todistusta ei myönnetä enää jälkikäteen. Todistuksen liitteenä oleva oppimispolun yksityiskohtainen kuvaus auttaa kouluttautujaa itseään sanoittamaan osaamistaan.
Opintokeskus Siviksen todistus on virallinen oppilaitoksen myöntämä todistus. Jos kouluttautuja tarvitsee joskus uuden kopion todistuksesta, sen saa tilattua Opintokeskus Sivikseltä korvausta vastaan.

Todistuksen tulostaminen

Alla on lista niistä koulutuksista, joista on mahdollista saada opintopisteytetty todistus. Koulutus voi olla keskusjärjestön, partiopiirin tai lippukunnan järjestämä. Koulutuksen toteuttaja (partiotoimihenkilö) tekee koulutuksesta ilmoituksen Sivisverkkoon (Opintokeskus Siviksen järjestelmään) ja kirjaa ilmoitukseen koulutuksen suorittaneiden nimet ja sähköpostiosoitteet heti kun koulutus on suoritettu loppuun. Koulutuksesta riippuen koulutus on suoritettu loppuun joko viimeisen lähijakson jälkeen tai sitten kun kaikki opintosuoritukset on tehty.

Koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon (vahva Tupas-tunnistautuminen pankkitunnuksilla), antaa henkilötunnuksensa todistusta varten ja tulostaa itselleen paperisen todistuksen. Jos paperinen todistus katoaa, voi Sivisverkon kautta tulostaa uuden. Todistusta ei ole pakko tulostaa jos ei sitä tarvitse.

Alle 18-vuotiaat, joilla ei ole omia pankkitunnuksia todistuksen tulostamista varten, toimittavat koulutuksen toteuttajalle (kurssinjohtajalle) paperisen lomakkeen, jossa on osallistujan henkilötunnus. Koulutuksen jälkeen partiotoimihenkilö syöttää alaikäisten henkilötunnukset Sivisverkkoon ja tulostaa todistuksen sekä postittaa sen osallistujalle. Kaikki aikuiset tulostavat todistuksensa itse. Henkilötunnus on tärkeä todistusta ja vahvistaa sen oikeellisuuden. Lisäksi Opintokeskus Sivis on virallinen koulutuksen järjestäjä ja henkilötunnus tarvitaan koulutusrekisteriä varten. Suomen Partiolaiset eivät tallenna henkilötunnuksia mihinkään.

Ohjeet opintopisteytetyn todistuksen tulostamiseen

Koulutukset joista voi hakea validoidun todistuksen

(tilanne tammikuussa 2019)

 

Validoidut koulutukset
EQF-taso Opintopisteet
Akelakoulutus 4 1,5 op
Sampokoulutus 4 1,5 op
Ryhmänohjaajakoulutus ROK 3 10 op
Luotsikoulutus 4 1,5 op
Lippukunnanjohtajakoulutus 4 2 op
Ohjelmajohtajakoulutus 4 2 op
Pestijohtajakoulutus 4 2 op
Partiojohtajan peruskoulutus PJPK 4 7 op
Partiokouluttajakoulutus 5 2 op
Ryhmänohjaajakouluttaja 4 1 op
Koulutusohjaajakoulutus 5 3 op
Valmentajakoulutukset 5 2 op
Organisaatiossa toimiminen 4 2 op
Partiojohtajien jatkokoulutus Ko-Gi 5 25 op
Seurakuntien partiotyöntekijän erityiskoulutus, järjestää Kirkon koulutuskeskus 4 10 op
Value Based Leadership -koulutus 5 13 op
Validoidut taitokoulutukset
Rastipäällikkökoulutus 4 1 op
Järjestelytoimikuntakuntakoulutus 4 2 op
Tuomarineuvostokoulutus 4 2 op
Retkeilykoulutus 4 2 op
Talviretkeilykoulutus 4 2 op
Vaelluskoulutus 4 3 op
Kipparikoulutus 5 10 op
Pelastautumiskoulutus 4 3 op
Saaristokipparikoulutus 4 3 op
Veneenohjaajakoulutus 4 5 op
Eräopaskoulutus 5 30 op
Leirijärjestäjä-ja ohjaajakurssi 3 6-9 op
Viestintä- ja markkinointikoulutus (YSP) 4 2 op
Yhteiskuntavaikuttamiskoulutus (Y-trainee) 4 5 op

Lippukuntien järjestämien ryhmänohjaajakoulutusten todistuksien prosessi (päivitetty 29.1.2018)

Lippukunnan tai alueen järjestämistä samoajien ryhmänohjaajakoulutuksista saa ja täytyy tarjota samoajille opintopisteytetyt todistukset. Virallisena koulutuksen järjestäjänä toimii Opintokeskus Sivis.

Prosessi menee näin:

  1. Lippukunta tai lippukuntaryhmittymä tekee Kuksaan tapahtuman, jonne kerää osallistujien ilmoittautumiset.
  2. Kurssinjohtaja ilmoittaa omalle piiritoimistolleen (koulutussihteerille tai vastaavalle) järjestettävästä ryhmänohjaajakoulutuksesta ja lähettää linkin Kuksa-tapahtumaan. Piiritoimisto merkitsee piirin Kuksaan koulutuksen toiseksi toteuttajaksi. Tällä menettelyllä Opintokeskus Sivis myöntää koulutuksen todistukset. Lippukunta ei voi operoida opintokeskuksen kanssa itse. Piiritoimisto ei voi tietää lippukunnan järjestämästä kurssista, jos kurssinjohtaja ei sitä kerro. Todistuksia ei voi saada jälkikäteen, vaan ne pitää tehdä silloin kun kurssi järjestetään.
  3. Kurssinjohtaja kertoo kurssilaisille opintopisteytetyn todistuksen hyödyistä mahdollisissa tulevissa opinnoissa ja työnhaussa. Kurssinjohtaja kerää kurssilaisten henkilötunnukset paperilomakkeille ja koontilomakkeelle (ks. tämän sivun dokumentit). Kurssinjohtaja säilyttä paperit itsellään kurssin päättymiseen asti ja kunnes kaikki ovat suorittaneet kurssin loppuun.
  4. Kun kurssilainen on suorittanut ryhmänohjaajakoulutuksen kaikki osat (myös johtamisharjoituksen), kurssinjohtaja ilmoittaa piiritoimistolle valmistuneesta kurssisuorituksesta. Todistuspyyntöjä käsitellään piiritoimistolla sitä mukaa kun niitä saapuu, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa: 15.1., 15.4., 15.9. tai 15.11. Valmiita todistuspyyntöjä kannattaa lähettää pitkin vuotta heti kun kursseja tulee valmiiksi, jotta osallistuja saa todistuksena mahdollisimman pian. Todistuspyyntö sisältää kurssilaisen nimen, sähköpostiosoitteen, kurssin päivämäärän ja paikan sekä henkilötunnuspaperin.
  5. Todistus tulostetaan piiritoimistolla ja postitetaan kurssin suorittaneelle kotiin. Huom! Ryhmänohjaajakoulutuksen todistusprosessi eroaa muista kursseista, koska kurssi on suunnattu alle 18-vuotiaille. Niillä kursseilla, joilla on sekä aikuisia että alle 18-vuotiaita osallistujia, pitää olla tarkkana ja tehdä todistukset iän perustella eri tavoilla (ks. yleisohjeet tältä sivulta).

Todistusprosessi on hieman monimutkainen johtuen kiristyneistä yleisistä tietoturvamääräyksistä ja siitä, että alaikäisiltä ei voida olettaa kirjautumista Sivisverkkoon pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla Tupas-tunnistautumisella. Oma piiritoimisto neuvoo mielellään lippukuntia ROK-todistuksien kanssa, jotta kaikki samoajat olisivat tasavertaisessa asemassa saamaan opintopisteytetyn todistuksen. Kysy reippaasti apua!

sivis_henkilotietolomake_2018

sivis_kurssin_koontilomake_2018