Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksesta

Voisitko saada hyväksiluettua vaikkapa partiojohtajan peruskoulutuksen opinnoissasi?

Partion koulutuksista virallisen oppilaitoksen myöntämä todistus

Partiokoulutuksen osallistuja voi nyt saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Validointi on osa partion vastauksesta nuorisotakuuseen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä on kahdeksan tasoa. Tasojen avulla kuvataan oppimistuloksia, oppijan tietojen, taitojen ja pätevyyden syvyyttä. EQF on kehitetty helpottamaan Euroopan unionissa suoritettujen tutkintojen vertailua. Partiossa useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, nuorisoastetta tai AMK-tasoa ja käytössä ovat tasot 3-5. Vapaan sivistystyön koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia ja numerot ovatkin viitteellisiä.

Mitä hyötyä validoidusta todistuksesta on?

Opintopisteytetty todistus voi olla saajalleen monella tavalla hyödyllinen. Henkilötunnuksella varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen tapa on vapaa, mutta todistuksella voi korvata tarvittavia ammattiopintoja. Todistus voi olla arvokas myös työnhaussa. Opintopisteytetty todistus pitää hankkia koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koska todistusta ei myönnetä enää jälkikäteen. Todistuksen liitteenä oleva oppimispolun yksityiskohtainen kuvaus auttaa kouluttautujaa itseään sanoittamaan osaamistaan.
Opintokeskus Siviksen todistus on virallinen oppilaitoksen myöntämä todistus. Jos kouluttautuja tarvitsee joskus uuden kopion todistuksesta, sen saa tilattua Opintokeskus Sivikseltä korvausta vastaan.

Todistuksen tulostaminen

Alla on lista niistä koulutuksista, joista on mahdollista saada opintopisteytetty todistus. Koulutus voi olla keskusjärjestön, partiopiirin tai lippukunnan järjestämä. Koulutuksen toteuttaja (partiotoimihenkilö) tekee koulutuksesta ilmoituksen Sivisverkkoon (Opintokeskus Siviksen järjestelmään) ja kirjaa ilmoitukseen koulutuksen suorittaneiden nimet ja sähköpostiosoitteet heti kun koulutus on suoritettu loppuun. Koulutuksesta riippuen koulutus on suoritettu loppuun joko viimeisen lähijakson jälkeen tai sitten kun kaikki opintosuoritukset on tehty.

Koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon (vahva Tupas-tunnistautuminen pankkitunnuksilla), antaa henkilötunnuksensa todistusta varten ja tulostaa itselleen paperisen todistuksen. Jos paperinen todistus katoaa, voi Sivisverkon kautta tulostaa uuden. Todistusta ei ole pakko tulostaa jos ei sitä tarvitse.

Alle 18-vuotiaiden kouluttautuneiden osalta partiotoimihenkilö kirjaa Sivisverkkoon Kuksassa olevan syntymäajan tai tämän tiedon puuttuessa jättää sen kokonaan kirjaamatta. Todistukset postitetaan alle 18-vuotiaille kotiin. Kun kouluttautuja täyttää 18 vuotta, hän voi kirjautua Sivisverkkoon ja täydentäänä henkilötunuksensa myös vanhoihin todistuksiin. Henkilötunnus on tärkeä osa todistusta ja vahvistaa sen oikeellisuuden. Lisäksi Opintokeskus Sivis on virallinen koulutuksen järjestäjä ja henkilötunnus tarvitaan koulutusrekisteriä varten.

Ohjeet opintopisteytetyn todistuksen tulostamiseen

Koulutukset joista voi hakea validoidun todistuksen

(tilanne maaliskuussa 2020)

Validoidut koulutukset
EQF-taso Opintopisteet
Akelakoulutus 4 1,5 op
Sampokoulutus 4 1,5 op
Ryhmänohjaajakoulutus ROK 3 10 op
Luotsikoulutus 4 1,5 op
Lippukunnanjohtajakoulutus 4 2 op
Ohjelmajohtajakoulutus 4 2 op
Pestijohtajakoulutus 4 2 op
Partiojohtajan peruskoulutus PJPK 4 7 op
Partiokouluttajakoulutus 5 2 op
Ryhmänohjaajakouluttaja 4 1 op
Koulutusohjaajakoulutus 5 3 op
Valmentajakoulutukset 5 2 op
Organisaatiossa toimiminen 4 2 op
Partiojohtajien jatkokoulutus Ko-Gi 5 25 op
Seurakuntien partiotyöntekijän erityiskoulutus, järjestää Kirkon koulutuskeskus 4 10 op
Value Based Leadership -koulutus 5 13 op
Validoidut taitokoulutukset
Rastipäällikkökoulutus 4 1 op
Järjestelytoimikuntakuntakoulutus 4 2 op
Tuomarineuvostokoulutus 4 2 op
Retkeilykoulutus 4 2 op
Talviretkeilykoulutus 4 2 op
Vaelluskoulutus 4 3 op
Kipparikoulutus 5 10 op
Pelastautumiskoulutus 4 3 op
Saaristokipparikoulutus 4 3 op
Veneenohjaajakoulutus 4 5 op
Eräopaskoulutus 5 30 op
Leirijärjestäjä-ja ohjaajakurssi 3 6-9 op
Viestintä- ja markkinointikoulutus (YSP) 4 2 op
Yhteiskuntavaikuttamiskoulutus (Y-trainee) 4 3 op

Lippukuntien järjestämien ryhmänohjaajakoulutusten todistuksien prosessi (päivitetty 3.3.2020)

Lippukunnan tai alueen järjestämistä samoajien ryhmänohjaajakoulutuksista saa ja täytyy tarjota samoajille opintopisteytetyt todistukset. Virallisena koulutuksen järjestäjänä toimii Opintokeskus Sivis.

Prosessi menee näin:

  1. Kurssinjohtaja luo Kuksa-partiorekisteriin tapahtuman toteutettavasta ryhmänjohtajakoulutuksesta. Kurssi voi olla useamman lippukunnan yhteinen, tai piirin järjestämä eikä se vaikuta todistuksen saamisen prosessiin. Tapahtuman tiedoissa on oltava vähintään kurssin nimi (ROK), alku- ja loppupäivämäärä, paikkakunta ja kurssinjohtajan nimi. Tapahtumaan ilmoitetaan osallistujiksi kaikki kurssin suorittavat samoajat.

Huom! Koulutukseen osallistujan on suoritettava kaikki koulutuksen aktiviteetit aktiviteettien kuvausten mukaisesti, jotta koulutuksen laajuus täyttyy. Koulutus on valmis vasta, kun johtamisharjoittelu palautekeskusteluineen on päättynyt. Jos koulutus toteutetaan joillakin suppeammilla aktiviteettisisällöillä kuin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ohjelmassa on määritelty, ei todistusta voi hakea.

  1. Kurssinjohtaja ilmoittaa piiritoimistolle kurssin päätyttyä, että kurssi on pidetty ja kaikille tapahtuman osallistujat saavat todistuksen. Jos joku ei suorittanut kurssia loppuun, hänen osallistumisensa poistetaan Kuksan tapahtumasta. Jos jonkun koulutukseen osallistujan kohdalla koulutuksen loppuunsaattaminen viivästyy, voidaan hänen tietonsa toimittaa piiritoimistoon jälkikäteen. Silloin viestiin liitetään tiedot suorittajan nimestä, kurssin ajankohdasta, paikasta ja kurssinjohtajan nimestä.
  2. Piiritoimiston työntekijä syöttää osallistujien tiedot Sivisverkkoon, jonne koulutustiedot tallennetaan ja josta todistukset tulostetaan. Todistukseen tulee suorittajan etunimi ja sukunimi sen mukaan mitä Kuksassa kenelläkin on näissä kentissä. Kuksassa oleva sähköpostiosoite on Sivisverkossa eri henkilöt erotteleva tekijä. Kuksasta Sivisverkkoon siirretään myös suorittajan syntymäaika. Myöhemmin kun suorittaja täyttää 18 vuotta, hän voi rekisteröityä Sivisverkkoon ja tunnistautua pankkitunnuksilla henkilöllisyyden varmistamiseksi. Silloin myös ROK-todistukseen voidaan muuttaa koko henkilötunnus. Jos koulutuksen käynyt tarvitsee uuden kopion todistuksesta, saa sen tilattua Opintokeskus Siviksestä korvausta vastaan. Piiritoimiston työntekijä tulostaa todistukset suoraan osallistujille tai lippukuntaan juhlavasti jaettavaksi.
  3. Koulutukseen osallistuneille voidaan jakaa heti koulutuksen päätöstilaisuudessa kurssitodistus, joka voi olla esimerkiksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n todistuspohjalle kirjoitettu. Opintokeskus Siviksen myöntämä todistus on kuitenkin ainoa virallinen opintopisteet kertova todistus.

Oma piiritoimisto neuvoo mielellään lippukuntia ROK-todistuksien kanssa, jotta kaikki samoajat olisivat tasavertaisessa asemassa saamaan opintopisteytetyn todistuksen. Kysy reippaasti apua!