Annulleringsprinciper

Anmälningstiden inleds 15.8. och avslutas 23.9.2019. Deltagaravgiften på 59 euro bör vara betald innan evenemanget inleds, ifall du inte ansökt om och blivit beviljad befrielse från avgiften.

Anmälningen är bindande och kan inte avbokas. Anmälningen kan inte flyttas över till en annan person. Ifall du ansökt om befrielse från deltagaravgiften men fått avslag eller lägre stipendium än vad du ansökt om så kan du avboka kostnadsfritt fram till 6.10.2019.

Vid sjukdomsfall avbokas deltagandet till adressen henni.turkia-tiensuu@partio.fi. I dessa fall betalas deltagaravgiften av deltagaren, men hen kan ansöka om ersättning i första hand från sin egen föräkring, eller i andra hand från scoutförsäkringen. Mer information om scoutförsäkringen: www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/. Scoutförsäkringen gäller också för deltagare som inte är scouter.

Evenemanget kan avbrytas för deltagarens del av åtminstone följande orsaker:
– deltagaren insjuknar
– deltagaren retas, beter sig hotfullt eller behandlar på annat sätt andra respektlöst
– deltagaren är påverkad av rusmedel eller har rusmedel med sig

I dessa fall meddelas hemmen, och vårdnadshavarna ansvarar för att arrangera transport hem från evenemanget. I ovanstående och övriga fall betalas deltagaravgiften inte tillbaka. I sjukdomsfall kan ersättning ansökas från scoutförsäkringen.

Explos intti-garanti är i kraft till 30.9. Intti-garantin innebär rättighet att avboka deltagandet för personer som utför militär- eller siviltjänst som inte beviljas permission för evenemanget.