Opinnäytetyöt 2021

2021 tehdyt partioaiheiset opinnäytetöiden tiivistelmät

”Onks vapaaehtosia?” Keskustelunanalyyttinen tutkielma päätösten syntymisestä ja vastuutehtävien jakamisesta partioleirin suunnittelukokouksissa (pro gradu -tutkielma, 2020)
Jenni Fabritius, Helsingin yliopisto, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, pääaineena suomen kieli

Pestaus vapaaehtoisen hyvinvoinnin tukena partiossa
Joni Heikkinen, Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi YAMK