Kiltakirje

Kiltakirje ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Siinä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
Kiltakirje lähetetään myös sähköpostiste paikalliskiltojen yhteishenkilöille, jotka välittävät sen jäsenilleen.

 

Yläkuva Juha Nurmi