Mitä partiokiltatoiminta on?

Harrastus aikuiselle

Kenelle partiokiltatoiminta on tarkoitettu?

Mitä partiokiltatoiminnassa tehdään?

Kansainvälisyys

Harrastus aikuiselle

Sanotaan, että partio on iloinen leikki, mutta onko minusta enää leikkimään? Olen ehkä joskus ollut partiolainen ja kuullut senkin hokeman: kerran partiolainen, aina partiolainen. Lapseni olen ehkä vienyt partioon ja silloin minua on ehkä pyydetty jonkun ryhmän vetäjäksikin. Olen ehkä ottanut partion pestejä vastaan tai auttanut partiolaisia siviilityössäni. Jotenkin veri vetää.

Olisiko minusta – aikuisesta – partiolaiseksi. Mikä on sopiva partioikä? Totta, partio on lasten, varhaisnuorten ja nuorten toimintaa, mutta onneksi sopivan partioiän määrittelee jokainen partiolainen itse. Aikuisilla on ehdottomasti paikka partiossa, mutta on hyvä muistaa, että vastuullisimmat tehtävät vaikkapa lippukunnissa kuuluvat nuoremmille.

Jokaisen sukupolven on saatava tehdä oma partionsa.

Aikuisen kannattaa aina katsoa paikallisen partiolippukunnan, partiopiirin tai Suomen Partiolaisten toimintaa sillä silmällä, josko siellä olisi paikka minulle. Lippukunnat tarvitsevat tänä päivänä aikuisia jo partio-ohjelman toteuttamiseen. Aktiivipartiotoiminnan lähellä toimii myös partiotoimintaa tukevia yhteisöjä, joista löytyy varmasti sopivaa tekemistä aikuiselle partiolaiselle.

Kiltatoiminta tukee aina partiotoimintaa. Se on aikuisten partioyhteisö. Killassa vanhat partiolaiset tapaavat toisiaan niin usein kuin haluavat. On kiltoja, joissa kokoonnutaan säännöllisesti kahvikupposen ääreen muistelemaan menneitä. Useimmat killat myös retkeilevät aktiivisesti. Matkailu koti- ja ulkomailla avartaa. Lippukuntien yhteydessä toimivat killat saattavat kantaa vastuuta lippukunnan leirialueesta. Kun on kerran maja rakennettu, niin pidetään siitä huolta.

Lippukuntakillat ovat myös historiapankkeja. Kiltalaiset käyvät leireille kertomassa, kuinka ennen nuotio syttyi yhdellä tikulla. Kiltalaisia tavatessaan lippukunnan nuoret huomaavat, että partiolla on hyvin mielenkiintoinen historia.

Aikuinen on partiossa nuorten tuki. Kuvittele seisovasti suojassa kuusimetsän reunassa. Sinua ei nähdä, mutta sinä näet leiriin. Huomaat, että leiri pyörii ja hiivit hiljaa tuttuja polkuja pitkin kertomaan kavereillesi, että siellä ne taas touhuavat. Ne kaverit ovat se tuttu partiokilta, joka saunailloissaan lempeästi naureskelee nykymenolle.

Kenelle partiokiltatoiminta on tarkoitettu?

Missään ei ole määritelty sitä, kuka voi olla kiltapartiolainen. Kiltalaisuus ei edellytä partion tuntemista, vaikka partiolaisuudesta etunsa onkin. Partiossa on myös paljon perinteitä, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle, joten erilaisten traditioiden tuntemisesta on etua, mutta kaikkea oppii aikuinenkin, jos vain haluaa.

Partiokiltatoiminta on tarkoitettu henkilölle, joka on avoimen kiinnostunut partiosta. Vaikka killan toiminta ei säntillisen säännöllistä olisikaan, halu kulua ryhmää ja toimia sen kanssa yhdessä on partiokiltatoimintaa parhaimmillaan. Parhaimmillaan partiokilta on silloin, kun sen jokainen jäsen kokee pärjäävänsä joukossa omilla avuillaan.

Aktiivinen aikuinen löytää killassa aina paikkansa.

Mitä partiokiltatoiminnassa tehdään?

Kiltatoiminta on partiotoimintaa. Killan toiminnan määrittelevät sen jäsenet itse. Suomessa toimii tarkastikin organisoituja ja tavoitteellisia kiltoja, mutta toiminnan vapaamuotoisuus taitaa olla vallitseva olotila. Tehdään sitä, mikä huvittaa, silloin kun huvittaa.

Kannattaa pitää kilta hyvin avoimena ja kutsua mukaan uusia jäseniä aina, kun se on mahdollista.

Säännönmukaisuus ja jonkinlainen vuosiohjelma synnyttävät halun kuulua joukkoon. Killan jokaisen jäsenen on saatava vaikuttaa ohjelmaan. Lippukuntakilta voi kysyä lippukunnalta, missä se voi olla avuksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että auttaminen on vain yksi killan toimintamuoto. Aikuisten yhdessäoloon löytyy muitakin vaihtoehtoja. Kyläilyt, retket ja matkat liittävät kiltalaisia yhteen.

Useimmiten luonto on mukana tavalla tai toisella kiltatoiminnassa, partiolaisia kun ollaan. Suomi on täynnä luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja. Niiden koluaminen voi hyvin olla killan tärkeimpiä toimintamuotoja. Voisi sanoa, että vain taivas on rajana määriteltäessä sitä, mitä killassa voi tehdä. Partion historia on ehtymätön toiminnan moottori.

Yksi kiltojen ja kiltalaisten toimintamuoto voi olla myös kansainvälisyys, joka aukeaa SPYP:en toiminnan kautta.

Kansainvälisyys

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokilta kuuluu maailmanlaajuiseen partiokiltaan, International Scout and Guide Fellowship (ISGF), ja sen myötä jäsenet voivat osallistua kansainväliseen toimintaan.
ISGF pitää maailmankonferensseja joka kolmas vuosi. Seuraava konferenssi on Madridissa, Espanjassa 2021, koronaviruksesta johtuen vuotta aiottua myöhemmin. Edellinen oli Balilla 2017 ja sitä edellinen Sydneyssä 2014 joten järjestö pyrkii todellakin kattamaan koko maailman.
Euroopan alue järjestää myös konferensseja joka kolmas vuosi eri puolilla Eurooppaa. Viimeksi konferenssi oli vuonna 2019 Bremenissä, Saksassa.
Pohjoismaat ja Liettua kuuluvat ala-alueeseen Nordic Baltic Sub-Region (NBSR) joka myös järjestää kokouksia joka kolmas vuosi ja seuraava kokous on Islannissa toukokuussa 2021. Edellinen oli Göteborgissa, Ruotsissa 2018.
Konferenssien lisäksi järjestetään Workshopeja kokousten välissä. Näin ollen halutessaan voi osallistua johonkin kansainväliseen tapahtumaan miltei joka vuosi.
Konferenssiohjelma koostuu yleensä virallisesta kokouksesta, yleisistä ohjelmanumeroista ja mahdollisista retkistä lähiympäristöön sekä itse konferenssin päätyttyä useamman päivän kestävästä matkasta.
Kaikki SPYP:n jäsenet voivat olla mukana kansainvälisten konferenssien yleisissä ohjelmanumeroissa, mutta viralliseen kokoukseen voivat osallistua vain SPYP:n hallituksen nimittämät viralliset edustajat, niin kutsutut delegaatit. Delegaatit siis edustavat Suomea ja heillä on kokouksissa äänioikeus. Delegaattien määrä on määritelty kokouskutsussa. Konferenssien yleisiin ohjelmiin voivat myös seuralaiset osallistua.
Osallistumalla kansainvälisiin konferensseihin voi saada ystäviä oman maan rajojen ulkopuolelta ja mahdollisesti pääsee mukaan myös muiden maiden järjestämiin toimiin.

Lue lisää ISGF:stä

 

 

Yläkuva Juha Nurmi