Ehdokkaat

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (SP-FS) jäsenkokouksen 16.-18.11. vaalit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n puheenjohtajaehdokkaat

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n varapuheenjohtajaehdokkaat

Partioneuvoston puheenjohtajaehdokkaat

Partioneuvoston kokouksen 24.-25.11. vaalit

SP-FS:n hallituksen jäsen, talous

SP-FS:n hallituksen jäsen, aluetyö

  • Mari Sundell

SP-FS:n hallituksen jäsen, partiokasvatus

SP-FS:n hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki

  • Antti Reinikainen

SP-FS:n hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi

SP-FS:n hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet

SP-FS:n kansainvälinen asiamies, WOSM (maailmanjärjestö)

SP-FS:n kansainvälinen asiamies, WAGGGS (maailmanjärjestö)


Ehdokasesittelyt

Pauli Engblom, 24 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
Partioneuvoston puheenjohtaja

Yhteystiedot
pauli.engblom@partio.fi (puhelinnumero pyynnöstä sähköpostilla)

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Kupittaan Henrikinpojat ry / Henrikin Tapulitytöt ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Partioneuvoston puheenjohtaja 2017–2018
Lippukunnanjohtaja 2015 –2017
Partioneuvos 2015 –2017
HuHu-samoajapiirileirin johtaja 2014 –2015
YSP-kouluttaja ja YSP-ryhmän viestintävastaava 2014–2016
YSP-medialähettiläs 2010–2014
Koko partio-CV luettavissa täältä!

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Tulevien kahden vuoden aikana partiossa tehdään mielenkiintoisia asioita aina uudesta strategiasta peruskirjaprosessiin. Partioneuvoston (PN) puheenjohtajana pääsisin osaltani edistämään partion päätöksenteon sujuvuutta hyvässä hengessä eri toimijoiden välillä ja viemään partiota 2020-luvulle.

Reetta Grönlund, 23 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
SP-FS:n kansainvälinen asiamies, WOSM

Yhteystiedot
reetta.gronlund@partio.fi, puh. 040 752 5895

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Maahiset ry / Messukylän Metsätytöt ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry / Hämeen Partiopiiri ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
SP-FS:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen 2016-2018
Kansainvälisen partiovaikuttamisen koulutusohjelmaan osallistuja 2016-2017
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kansainvälisyys toimikunnan jäsen 2015-2018
Finnjamboree Roihun international office team leader 2015-2016
YSP-medialähettiläs 2012-2017

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Haluan olla mukana tarjoamassa uusia partiokokemuksia mahdollisimman monille nykyisille partiolaisille sekä partiota mahdollisuutena mahdollisimman monille ei-vielä partiolaisille. Seuraavien vuosien aikana käynnissä on monta isoa asiaa ja haluan olla mukana näissä sekä vaikuttamassa miten suomalainen mutta myös maailmanlaajuinen partioliike kehittyy.

Kaisa Johto, 37 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
SP-FS:n hallituksen jäsen, partiokasvatus

Yhteystiedot
kaisa.johto@partio.fi (puhelinnumero pyynnöstä sähköpostilla)

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Liedon Eränkävijät ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Toimin tällä hetkellä viidettä vuotta SP:n kasvatusvaliokunnan jäsenenä. Olen aiemmin vastannut ohjelmankehityksestä, nyt vastuulleni kuuluu lippukuntien tuki. Sitä pääsen myös käytännössä tekemään piiripestissäni ohjelmavalmentajana. Lippukunta-arjessa pysyn kiinni samoajaluotsin tehtävän ansiosta. Päivätyökseni olen opettaja.

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Partiossa tehdään hurjasti hyvää työtä lasten ja nuorten kasvatuksen ja hyvinvoinnin eteen, mutta työtä on edelleenkin tehtävänä. Haluan olla omalta osaltani edistämässä sitä, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella on mahdollisuus löytää tiensä partioon ja partiossa.

Malin Lindholm, 28 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n varapuheenjohtaja

Yhteystiedot
malin.lindholm@scout.fi, puh. 0400 60 7245

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Sjöscoutkåren Stormfågeln
Finlands Svenska Scouter (FiSSc)

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Toimin tällä hetkellä neljättä vuotta FiSScin puheenjohtajana. Kaksivuotiskautena 2017-18 toimin myös partioneuvoston varapuheenjohtajana. Aikaisemmin olen mm. johtanut lippukuntaa, laumaa ja toiminut luotsina. Päivätyökseni toimin valtakunnallisen opiskelijajärjestön pääsihteerinä.

För tillfället fungerar jag fjärde året som ordförande för FiSSc. 2017-2018 har jag också fungerat som vice ordförande för Scoutrådet. Tidigare har jag bl.a varit kårchef, akela och lots. För tillfället jobbar jag som förbundssekreterare i en nationell ungdomsorganisation.

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Nelivuotistaipaleeni johtaen FiSSciä on ollut ihanaa aikaa, nyt haluan jatkaa paremman yhteiskunnan rakentamista SP:n varapuheenjohtajana. Vuosina 2019-20 tullaan tekemään töitä sen eteen, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi paikan partiosta – sitä haluan olla mukana johtamassa ja toteuttamassa.

Mina snart fyra år i ledningen för FiSSc har varit härliga, nu vill jag forts’tta bygga ett bättre samhälle som vice ordförande för FS. Under 2019-20 kommer scouterna att jobba för att allt fler barn och unga ska kunna komma med i verksamheten – det vill jag leda och delta i att förverkliga.

Mirva Matikka, 26 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
SP-FS:n hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet

Yhteystiedot
mirva.matikka@partio.fi (puhelinnumero pyynnöstä sähköpostilla)

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Louhen-Tytöt ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Partioneuvoston jäsen 2017–2018
Lippukunnanjohtaja, Louhen-Tytöt ry 2012–2015
L-SP:n Y-ryhmä jäsen 2013–
HuHu-samoajapiirileirin kasvatuspäällikkö 2014–2015
Lisäksi olen toiminut useissa eri vastuutehtävissä oman ammattiryhmäni osalta niin paikallisessa kuin kansallisessakin edunvalvonnassa.

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Aion olla mukana rakentamassa Suomen vaikuttavimman, kasvattavimman ja innostavimman nuorisojärjestön arkea, tulevaisuutta ja kasvua. Hallituspesti olisi siihen haastava, mutta varmasti myös palkitseva tapa. Yhteiskuntasuhteiden koen olevan tärkeä osa järjestömme vaikuttavuuden ja näkyvyyden vahvistamisessa.

Mirvan kuva: Atte Kesti

Aleksi Murtojärvi, 23 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
SP-FS:n hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi

Yhteystiedot
aleksi.murtojarvi@gmail.com, puh. 040 715 4152

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Kortepartio ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Olen SP:n viestintä- ja markkinointivaliokunnassa ja toimin lippukunnassani tarpojaluotsina. Olen työskennellyt Puolustusvoimilla tiedottajana sekä viestinnän johtamisen ja tuotannon kouluttajana, sekä Allianssilla viestinnän tuottajana. Nykyisin toimin viestinnän konsulttina, ja tarjoan koulutuspalveluita organisaatioille.

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Partion viestintä ja markkinointi on hyvällä tolalla, mutta haluaisin olla kehittämässä erityisesti kahta asiaa partion sisäisessä viestinnässä: parantaa ja helpottaa toimialojen välistä kommunikaatiota sekä mahdollistaa viestinnän ja markkinoinnin osaamisen hyödyntämisen myös muilla toimialoilla.

Aleksin kuva: Atte Kesti

Jyri-Petteri ”ZeiP” Paloposki, 30 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
SP-FS:n hallituksen jäsen, talous

Yhteystiedot
jyri-petteri.paloposki@partio.fi, puh. 050 378 0711

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Nummen Eränkävijät ry / Turun Sinikotkat ry
Hämeen Partiopiiri ry / Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Olen toiminut pestissä vuoden 2018. Aiemmin olen toiminut mm. Hämeen Partiopiirin viestintäministerinä, Lounais-Suomen Partiopiirin talousryhmässä ja Kuksa-kouluttajana sekä useissa yhdistyksissä rahastonhoitajana ja hallituksessa. Opiskelen IT-alaa Turun yliopistossa, ja olen opiskellut kauppatieteelliset perusopinnot. Minulla on myös laaja IT-alan työkokemus.

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Mennyt vuosi on ollut antoisa, vaikka välillä raskaskin. Olemme saaneet hyviä juttuja alulle, mutta monet niistä ovat vielä kesken ja haluan olla saattamassa projekteja loppuun. Koen, että kokemukseni ja osaamiseni sopivat erinomaisesti tehtävään ja minulla on hyvät edellytykset siinä menestymiseen.

ZeiPin kuva: Lounais-Suomen Partiopiiri / Miska Loimaala

Maria ”Hilla” Ruohola, 28 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n puheenjohtaja

Yhteystiedot
maria.ruohola@partio.fi, puh. 044 760 5632

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Mikaelin Sinikellot ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry


Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n puheenjohtaja 2018
Partioneuvos 2017
Lippukunnanjohtaja 2013 – 2016
HuHu-samoajapiirileirin staabin jäsen 2014 – 2015

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Partioliike Suomessa on mennyt viime vuosina huimasti eteenpäin! Olemme oikealla tiellä kohti visiotamme Suomen vaikuttavimmasta nuorten liikkeestä. Mutta tietä on edelleen myös kuljettavana ja haluan olla seuraavalla hallituskaudella jatkamassa hyvin alkanutta matkaa. Seuraavan kahden vuoden aikana otetaan mm. isoja askelia kohti kasvua ja 100 000 jäsenen tavoitetta, rakennetaan partion strategiaa 2021-2026 ja päivitetään partion peruskirjaa.

Hillan kuva: Jaana Hopeakoski

Satu Salo-Jouppila, 26 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
SP-FS:n hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi

Yhteystiedot
satu.salo-jouppila@partio.fi (puhelinnumero pyynnöstä sähköpostilla)

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Ilkan Partiolaiset ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Viimeistelen pestiäni Tempus18-piirileirin toisena johtajana ja toisena viestintäjohtajana. Olen Sinivalkopöllöjen sampo Lahden Katajaisissa. Aiemmin olen toiminut Pohjanmaan Partiolaisten hallituksessa viestintäryhmän puheenjohtajana, ollut partioneuvoksena ja työskennellyt Jyväskylän Partiolaisten järjestösihteerinä. Päivätöissä työskentelen viestinnän ja markkinoinnin parissa ammatillisessa oppilaitoksessa.

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Minulle tärkeää on se, että mahdollisimman moni nuori löytää ihmisiä ympärilleen ja mielekästä tekemistä. Haluan olla edistämässä tätä hallituspestin kautta ja siten tukea lippukuntia tässä tärkeässä tehtävässä. Seuraavan kahden vuoden aikana on käynnissä monia merkittäviä asioita ja haluaisin olla mukana tekemässä niitä.

Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi, 26 vuotta

Pesti, johon henkilö on ehdolla
SP-FS:n kansainvälinen asiamies, WAGGGS (maailmanjärjestö)

Yhteystiedot
inari.timonen-nissi@partio.fi (puhelinnumero pyynnöstä sähköpostilla)

Lippukunta ja piiri/muu yhdistys
Pohjolan Pirteät ry / Auran Tytöt ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry / Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Aiempi kokemus haettavan tehtävän kannalta
Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen 2017-2018
Lippukunnan hallituksen jäsen 2014-2017
Lippukunnanjohtaja 2010-2011
Turun Naisvoimistelijoiden hallituksen sihteeri ja varapuheenjohtaja 2013-2018

Miksi haet kyseiseen tehtävään?
Minulle on tärkeää, että järjestönä pysymme yhteiskunnan muutoksissa mukana jotta voimme tarjota ajankohtaista ja laadukasta toimintaa jäsenillemme. Strategian ja peruskirjan uudistus on iso osa tätä, ja kansainvälisenä asiamiehenä haluan olla mukana varmistamassa että tulevaisuudessa kansainvälisyys on osa jokaisen partiolaisen arkea.