Partion hiilikädenjälki

Partion hiilikädenjälki tarkoittaa positiivista ilmastovaikutusta, jonka partio luo vaikuttamalla partion jäseniin, sidosryhmiin ja yhteiskuntaan.

Osana partion hiilineutraaliustavoitteen edistämistä partio pyrkii hiilijalanjälkensä pienentämisen lisäksi kasvattamaan omaa hiilikädenjälkeään.

Millaisia positiivisia ilmastovaikutuksia partiotoiminnalla on?

Partiotoiminta tuottaa hiilikädenjälkeä monin eri tavoin:

  • Tietojen ja taitojen lisääminen (partiolaisten hiilijalanjäljen pienentäminen): partiolaiset oppivat, kuinka tehdä omassa arjessaan valintoja, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä
  • Vaikuttamiskasvatus (partiolaisten hiilikädenjäljen kasvattaminen): partiolaiset ja partion vapaaehtoiset oppivat vaikuttamaan yhteisöihinsä ja edistävät toimintatapojen muutoksia perheessään, ystäväpiirissään, työpaikallaan ja yhteiskunnassa
  • Muutospaine yhteistyökumppaneille: partio on haluttu yhteistyökumppani, ja tuomalla kumppanuustyössä esiin ympäristöarvoja ja ilmastonmuutoksen vastaista työtään, partio luo painetta myös kumppaneille tehdä ilmastotekoja
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen järjestönä: partio pyrkii järjestönä ajamaan toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi yhteiskunnassa, ja vaikuttamaan päättäjiin sekä yleisiin asenteisiin

Voiko hiilikädenjälkeä mitata?

Hiilikädenjäljen tarkka laskenta on haastavaa, koska on vaikea erottaa, pienentääkö joku hiilijalanjälkeään pelkästään partiotoiminnan vaikutuksesta. Hiilikädenjälkeä voidaan kuitenkin tunnistaa ja arvioida kolmen vaiheen kautta:

  • Sisältö: Hiilikädenjäljen tunnistaminen lähtee liikkeelle siitä, että kuvaillaan millaisia vaikutuksia toiminnalla on siihen osallistuvien tai yhteistyökumppanien tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Mitä sellaista esimerkiksi partiotapahtumassa oppii, joka auttaa muuttamaan omaa toimintaa ja pienentämään hiilijalanjälkeä?
  • Mittakaava: Toimintaan osallistuneiden määrä kertoo kuinka laajaan ihmisjoukkoon positiivinen muutosvoima vaikuttaa.
  • Vaikuttavuus: Sitä, paljonko opitut asiat muuttavat osallistujien toimintaa ja auttavat pienentämään hiilijalanjälkeä, voidaan arvioida esimerkiksi kyselyn avulla.

Vuonna 2022 laadittu Partion hiilikädenjälki -raportti kuvaa, miten partion hiilikädenjälki määritellään, ja esittelee kolme esimerkkitapausta partiotoiminnan hiilikädenjäljen kuvaamisesta ja arvioimisesta. Tutustu raporttiin (pdf).