Lippukunnat voivat järjestää vierailun esikouluun

Partioviikolla järjestetään esikouluissa markkinointikampanja, jolloin esikoululaiset pääsevät tutustumaan partion jännittävään maailmaan. Viikon aikana kokeillaan uusia asioita ja liikutaan luonnossa. Esikoulut voivat tilata itselleen ilmaisen materiaalin, jonka avulla he pystyvät vetämään viikon esikoulussaan. Esikoulujen partioviikko on mainio tilaisuus lippukunnille jäsenhankintaan.

Lippukunnan vierailu esikoulussa

Esikoulujen partioviikko on mainio tilaisuus myös lippukunnille, sillä teemaviikkoon sopii hyvin lippukunnan vierailu ja monet esikoulut toivovatkin sitä. Vierailuun voi liittyä joko ohjelmapaketin mukaista tekemistä tai jotain ihan muuta: leikkejä, pieni päiväretki, partiotietoiskuja vanhemmille. Esikoulusta voi vaikkapa kutsua kaikki lapset vanhempineen tutustumaan lippukunnan koloon.

Kontakti oman alueen esikouluun on loistava tilaisuus saada uusia sudenpentuja, heidän vanhempiaan ja potentiaalisia perhepartiolaisia kiinnostumaan partiosta. Kampanjaviikko tekee toiminnallisella ja mukavalla tavalla partiota tutuksi niillekin, jotka eivät muuten tunne harrastusta. Esikouluissa vierailleet lippukunnat kertovat kampanjan olleen ”mieletön buusti harrastukseen” ja ”helppo tapa rekrytoida uusia aikuisia”. Siispä jokaiselle lippukunnalle suositellaan paikallisen esikoulun kontaktointia.

Esikoulujen partioviikkoon osallistuminen on helppo tapa luoda hyvät suhteet ja verkostot paikallisiin eskareihin ja siten päästä myöhemminkin tekemään yhteistyötä. Kannattaa myös hyödyntää tilaisuus, jossa esikoulu markkinoi oman lippukunnan toimintaa eteenpäin. Ja vaikkei esikoulusta sitten tulisikaan ryhmittäin uusia sudenpentuja, saavat lapset kuitenkin vierailun verran toiminnallisia partiokokemuksia. Sekin on tärkeää!

Kampanjan materiaali

  • Opettajan opas sisältää ohjeet viikon aikana tehtäviin aktiviteetteihin. Aktiviteetit on lajiteltu oppaaseen esikoulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan. Oppaassa on myös ohjeita partiotapoihin ja lukuisiin leikkeihin.
  • Jokainen lapsi saa oman tehtäväkortin, johon kerätään tarroja viikon aikana. Lapset saavat myös partioharrastuksesta kertovan kirjeen kotiin vietäväksi.
  • Lippukunnat voivat hyödyntää Esikoulujen partioviikon materiaalia jatkossakin ja kampanjaan osallistuminen tuo lippukunnalle arvokasta kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä ja kumppanuuksien hoidosta. Osallistuminen todella kannattaa!
  • Esikoululaisten partioviikon materiaalit partion materiaalipankissa

Lisätietoa kampanjasta

Omasta piiritoimistostasi saat tiedon siitä, onko lähialueenne esikoulut mukana Partioviikossa. Vierailun voi toteuttaa joka tapauksessa – oli lähin esikoulunne mukana tai ei!

Lisätietoa Esikoulujen Partioviikosta ja kaikki kampanjan materiaalit löytyvät osoitteesta partio.fi/esikoulut