Olet täällä

Avoimet työpaikat

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on yli 45 miljoonaa 216 maassa. Meillä olet osa maailmanlaajuista yhteisöä.

Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de svenska scoutkårerna och en del av scoutrörelsen i Finland. SP-FS och FiSSc samarbetar för främjandet av scouting i Finland.

Satahanka XIII on 4-6 vuoden välein järjestettävä valtakunnallinen partioleiri, jonne ovat tervetulleita niin meripartiolaiset kuin kaikki vesi- ja meripainotteisesta ohjelmasta kiinnostuneet. Seuraava leiri järjestetään 30.7.-6.8.2018.

Nothamn VII är ett sjöläger där scoutkårer och scouter med intresse för sjöprogram med jämna mellanrum samlas. Nästan alla kårbåtar finns med på lägret. Lägret fokuserar på sjöaktiviteter och är öppet för alla intresserade.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter söker tillsammans

Satahanka ja Nothamn-leireille energistä ja asiakaspalveluhenkistä projektikoordinaattoria - projektkoordinator

Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm.

  • Asiakaspalvelu / Kundrådgivning
  • Leirien ilmoittautumisprosessin hoitaminen, rekisterien hallinnointi / Skötande av lägrens anmälningsförfarande, administrering av register
  • Leirien viestinnän ja markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen / Stöd till planering och förverkligande av lägrens kommunikation och marknadsföring
  • Sisäisen tiedonkulun koordinointi / Koordinering av intern kommunikation
  • Projektin talous, hankinnat ja sponsorit / Projektets ekonomi, anskaffningar och sponsorer
  • Yhteydet sidosryhmiin / Referensgruppskontakter
  • Tiivis yhteistyö leirien johdon kanssa ja heidän tukemisensa erilaisissa tehtävissä / Aktivt samarbete med lägrens ledningar och olika slags stöduppgifter

Leiriprojektin lisäksi henkilö tulee hoitamaan marraskuussa 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokouksen yhteydessä järjestettävän lippukunnanjohtajatapaamisen järjestelyjä.

Är du den vi söker?

Tehtävä sopii hyvät vuorovaikutustaidot omaavalle, innokkaalle ja aikaan saavalle henkilölle, jolla on toimeen tarttumisen taitoa ja organisointikykyä. Tehtävässä onnistuminen vaatii myös joustavaa suhtautumista työaikoihin sekä valmiutta tehdä päätöksiä ja ratkoa ongelmia nopeassa aikataulussa.

Hakijalta edellytämme monipuolisia viestintätaitoja sekä sujuvaa suomen- ja ruotsinkielen kirjallista ja suullista taitoa. Arvostamme työhön soveltuvaa koulutusta sekä kokemusta partiotoiminnasta ja projektityöskentelystä.

Työsuhde alkaa 7.8.2017 tai sopimuksen mukaan jo aikaisemmin keväällä ja on osa-aikainen (50%) vuoden 2017 loppuun ja kokoaikainen vuoden 2018 loppuun asti.

Jos olet etsimämme osaaja, pyydämme sinua toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen joko suomeksi tai ruotsiksi palkkatoiveineen sekä CV:n pdf-tiedostona osoitteeseen rekry@partio.fi.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 23.4.2017. Haastattelut järjestetään viikolla 19.

Tilläggsinformation
Lisätietoja antavat toiminnanjohtajat Kaisa Leikola (SP), 040-5084784 ja Jonna Sahala (FiSSc), 050-3535037.


 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry etsii

Harjoittelijaa partion kansainvälisyysasioiden ja moninaisuustyön koordinointitehtäviin

Partion kansainvälinen sektori koostuu kv-yhteyksistä, partion kv-toiminnan tukemisesta, kumppanuuksista eri partiojärjestöjen kanssa sekä globaalikasvatustyöstä. 

100 uutta tapaa –projektin tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä partiota, joilla madalletaan harrastamisen kynnystä. Harrastamattomuus voi johtua esimerkiksi sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista tai fyysisistä syistä. Projektissa tehdään partiosta moninaisempi ja avoimempi järjestö. 

Harjoittelijan työtehtävät jakautuvat kv-sektorin tukemisen ja 100 uutta tapaa –projektin välillä. Yksittäiset työtehtävät vaihtelevat harjoittelijan omista kehitystavoitteista sekä ajankohtaisista asioista riippuen.

Mahdollisia työtehtäviä ovat esimerkiksi 
• vapaaehtoisryhmien tukeminen (esimerkiksi kansainväliset leirimatkat)
• hyvien käytäntöjen mallintaminen (erityisesti 100 uutta tapaa tehdä partiota)
• globaalikasvatushankkeemme Globaalit muuttoliikkeet toteuttamisen tukeminen
• viestintätehtävät
• erilaisten tapahtumien järjestäminen
• hallinnolliset toimistotyöt

Edellytämme:
• alalle sopivia korkeakouluopintoja
• hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
• itsenäistä ja kehittävää työotetta
• suomen kielen taitoa

Laskemme eduksi
• järjestökokemuksen
• kokemuksen tapahtumien järjestämisestä
• kokemuksen globaalikasvatuksesta
• partion toiminnan tuntemisen

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen harjoittelupaikan Suomen suurimmassa lapsi- ja nuorisokasvatusjärjestössä.Olemme saaneet hyvää palautetta aiemmilta harjoittelijoiltamme ja he ovat kokeneet saaneensa laaja-alaista ymmärrystä ison kansalaisjärjestön toiminnasta, vapaaehtoisten kanssa toimisesta ja heidän tukemisestaan, monipuolisista järjestöhallinnon tehtävistä, tapahtumien tuottamisesta sekä hankehallinnosta. Toivomme harjoittelun alkavan 21.8.2017 ja kestävän neljä kuukautta. Harjoittelusta maksettava palkkio muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta tai muusta vastaavasta tuesta ja työnantajan osuudesta. Tuothan mahdollisen harjoittelutukesi ilmi hakemuksessasi.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä henkilöitä erilaisilla taustoilla. 

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä kv-koordinaattori Katriina Kuuselalta (katriina.kuusela@partio.fi/ 044 545 1108 ja 100 uutta tapaa -projektin projektipäälliköltä Saara Nykäseltä (saara.nykanen@partio.fi / 040 7498472). Hakuaikaa loppuu pääsiäisen jälkeen maanantaina 17.4.2017. Hakemukset toimitetaan Katriina Kuuselalle.